TIN TỨC

Chủ động ứng phó thiên tai và bảo vệ rừng

Thứ 3, Ngày 01/06/2016 | 10:00
(HCM CityWeb) - Để chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra, UBND TP đã yêu cầu các đơn vị, địa phương nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác trong nhân dân; kiểm tra các phương tiện, trang thiết bị...
Đơn thư mới